12 Toplam Yorum Sayısı
12 Toplam Konu Sayısı
4 Toplam Üye Sayısı
0.13 Günlük Ortalama Yorum
0.13 Günlük Ortalama Konu
0.04 Günlük Ortalama Kayıtlar
3 Üye Başına Ortalama Yorum
3 Üye Başına Ortalama Konu
0 Konu Başına Yorum
50% Yorum Yazanların Ortalama